HRISTIJAN

SEARCH PROGRAMMES & INSTITUTIONS

Од студирањето на Универзитетот во Марибор, би ја издвоил интернационалната соработка, аспект кој е веќе императив кај сите светски универзитети. Запознавањето и разменувањето искуства со луѓе од сите краеви од светот, непречената можност за студентска размена и пракса во друга земја, многубројните меѓународни работилници и конкурси се само дел од искуствата кои можам да ги истакнам, а кои, за жал, е многу потешко да се стекнат на универзитетите во нашата држава.

Христијан Бабука

Share:    [recaptcha]