STEFANIA

SEARCH PROGRAMMES & INSTITUTIONS

Образовниот систем во Словенија би го издвоила како еден од подобрите на Балканот, кој покрај квалитетното образование се грижи за секојдневниот живот и секојдневните активности на студентите. Го препорачувам образовниот систем во Словенија, посебно Универзитетот во Марибор, затоа што веруваат, помагаат и ги мотивираат младите луѓе за понатамошен меѓународен успех.

Стефанија Чакаровска

Share:    [recaptcha]